کنترل پنل Cpanel

img

کنترل پنل Cpanel

پارک کردن دامنه در کنترل پنل  cpanel

با استفاده از گزینه aliases   در کنترل پنل سی پنل می توان علاوه بر دامنه اصلی دامنه های دیگری نیز در فضای هاست خود داشت. با انجام این کار ما یک سایت با چندین دامنه خواهیم داشت. به این کار پارک کردن دامنه گفته می شود.

برای پارک کردن دامنه ابتدا وارد کنترل پنل سی پنل می شویم و از قسمت domains  بر روی گزینه Aliases کلیک می کنیم.

در مرحله بعد وارد صفحه aliases  می شویم. برای ساخت یک پارک دامین در قسمت Create a new alias  ، در فیلد Domain  باید نام دامنه مورد نظرمان را وارد کنیم و بر روی گزینه Add Domain   کلیک کنیم.

در صورتی که مراحل بالا به درستی انجام شود با کلیک بر روی گزینه Add Domain  پیغام بالا مشاهده می شود.

در صفحه بالا اگر بر روی گزینه Go Back  کلیک کنیم وارد صفحه ابتدایی Aliases  می شویم که در انتهای صفحه می توانیم دامنه پارک شده را در قسمت Remove Aliases  حذف کنیم یا در صورت نیاز تنظیمات مربوط به آن را تغییر دهیم.

عاطفه پهلوان